20. Републички натпревар „Млади библиотекари“, 2019

20. Републички натпревар „Млади библиотекари“ ќе се одржи на ден 15.11.2018 година, со почеток во 12 часот, во Градска библиотека „Браќа Миладиновци“, Скопје.