45. годишно собрание на БЗМ

Агенда за одржување на конференцијата во склоп на 45. годишно собрание на 31.05. и 01.06.2018 година