Доделено признанието „Библиотека на годината“ за 2016 г.

На одржаните седници, на Комисијата за доделување на признанието „Библиотека на годината“ за 2016 година и на Извршниот одбор на БЗМ, на ден 24.11.2016 година, по разгледување на пристигнатите материјали, донесоа одлука оваа година признанието да го поделат Локалната библиотека „Гоце Делчев“ од Велес и Локалната библиотека „Страшо Пинџур“ од Неготино.