Комисија за доделување на наградата „Библиотека на годината“

1. Јелисавета Костадинова од НУБ „Св. Климент Охридски“ Скопје
2. Пепи Ставревски од Битола, претставник од основно училиште
3. Дијана Кирова, Правен факултет од Битола
4. Илија Захариев, Јавна општинска библиотека од Кочани
5. Благој Николов, претседателот на ИО на БЗМ