19. Републички натпревар „Млади библиотекари“, 2018

19. Републички натпревар „Млади библиотекари“ ќе се одржи на ден 16.11.2018 година, со почеток во 12 часот, во градот домаќин, Демир Хисар.